08

1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

Бұл мамандықтың 2 біліктілігі бойынша кәсіптік және техникалық білім беріледі

Оқу мерзімдеріне тоқтала кетсек:

Негізгі орта білім (9 сынып) негізінде:

Орта білім (11 сынып) негізінде

Мамандық бойынша білім алушылар төмендегідей құзіреттіліктерді иеленеді (таңдаған біліктіліктеріне сәйкес):

140104 2 – Сылақшы

 • Декоративті ерітінділер, арнайы сылаққа арналған ерітінділер дайындау және бетон жұмысын арнайы торкретаратпен жүргізу тәсілін жүргізу;
 • Құрылымы ерекше күрделі үстіңгі бетті сылақ жүргізер бұрын сулап алу және белгілеу;
 • Бәсеңдеткіш және үдеткіш ұстасу қасиеттерін, химиялық қоспалардың қасиеттерін (хлор ерітінділерін, поташ (сілтілік қасиеті бар ақ түсті түйіршік зат), хлорлы кальций) білу, олармен жұмыс істеу ережелерін білу;
 • Сапалы сылақ жұмысын жүргізу;
 • Насос ерітіндісі, цемент – пушка торкретаратты және тегістегіш машинаның бүріккісін құруда өз білімін қолдану;
 • Сылақ жұмысының сапасына қойылатын талаптарды білу;
 • Үстіңгі бетке ерітіндіні механика көмегімен жағу, сылақ, бетон жұмысын арнайы пневматикалық торкретаратпен жүргізу тәсілін қолдану;
 • Жоғары сапалы сылақ жүргізу;
 • Қасбеттерге декоративті сылақ жүргізу, қасбеттің бетін және ішкі бетін бөліктерге бөліп, белгілеу;
 • Арнайы көзделген (гидроизоляциялық, газоизоляциялық, дыбыс өткізбейтін, термотұрақты, рентген өткізбейтін) сылақ жүргізу;
 • Көркем сылақ жүргізу;

140126 2 – Жалпы құрылыс жұмыстарының шебері

 • • Арқаулаушылық жұмыстарын өндіру кезінде дайындық жұмыстарын орындау. Арқаулаушылық конструкцияларды дайындау
 • Әр түрлі күрделілерге темір бетон констукциясын армалау.
 • • Арматуралау жұмысы кезінде сапасын қадағалап тұру.
 • • Бетондау жұмысын орындау.
 • • Бетондау жұмысын өндіру кезінде дайындық жұмыстарын орындау
 • • Әр түрлі ауыр жұмыстарға бетон өнімдерін өндіру
 • • Темір бетон және бетон жұмыстарының сапасын қадағалау
 • • Бетон және темірбетон констукциясынв жөндеу жұмыстарын орындау
 • • Тас жұмыстарын орындауда
 • • Тас жұмыстарын өндіру кезінде дайындық жұмыстарын жүргізу
 • • Әр тұрлі ауыр жұмыстарға жалпы тас өнімдерін өндіру
 • • Орташа салмақты архитекторлық элементтерді кірпіштен және тастардан орындау
 • • Кірпіш ғимараттарды орындау кезінде жабдықтау жұмыстарын жүргізу
 • • Тастарды қалауды орындау кезінде жылу оқшаулағыш жұмыстарын өндіру
 • • тас жұмыстары кезінде сапасын қадағалау
 • • Тас констукциясына жөндеу жүргізу
 • • Металл констукциясы және құрамалы темір бетоннан ғимараттармен имараттардың барлық типтеріне жинақтау жұмыстарын жүргізу
 • • Жинақтау жұмыстарын өндіру кезінде дайындық жұмыстарын жүргізу
 • • Барлық типтік ғимараттарды тұрғызу кезінде темірбетон констукциясын жинақтап өндіру
 • • Ғимарттармен имараттарды металл констукциясымен жинақтау өндіру
 • • Жинақтау жұмыстарының сапасын қадағалау
 • • Пеш салу жұмыстарын орындауда
 • • Пеш салу жұмыстарын өндіру кезінде дайындық жұмыстарын жүргізу
 • Әр түрлі типті пештерге қалауды өндіру
 • • Пештерді әртүрлі материалдармен әрлеу
 • • Пеш салу жұмыстары кезінде сапасын қадағалау.

140121 3 – Техник – құрылысшы

 • • Жобаланған сызу мен сызба геометрияның амал – тәсілдері, қағидаларын практикада қолдану
 • • Құрылыс сызбаларын жасау мен безендіруге арналған ЕСКД пен СПДС стандарт талаптарын орындау
 • • Автоматты жобалау жүйесін (АЖЖ) қолдана отырып, сызбаларды орындау
 • Келіп түсетін негізгі құрал-жабдықтар, тауарлық-материалдық құндылықтар, ақшалай қаражат, шетел валютасы есебінің және ұйымдармен, бюджетпен және жеке тұлғалармен есеп айырысудың сенімділігін, бухгалтерлік есеп шоттарында олардың қозғалысымен байланысты операцияларды уақытылы көрсетуді бақылау
 • Жұмыста заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді, мүліктің, міндеттемелердің және шаруашылық операциялардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру және есептілікті (қаржы, салық) дайындау бойынша әдістемелік материалдарды қолдану
 • Ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметін экономика-лық талдау әдістерін, есептеу техникасы мен ақпараттық жүйелерді пайдалану ережелерін, еңбекті ұйымдастыру мен басқаруды қолдану
 • Төзімділік, қаттылық және тұрақтылықтың негізгі есебін жасау
 • • Негізгі электротехниканы білу және ғимаратты электрмен жабдықтаудың негізгі есептерін жасау
 • • Электрмен жабдықтау, электр технологиясы және құрылыс алаңшаларын электрмен жабдықтауды білу
 • • Құрылыс материалдары мен бұйымдарының қолданылу аясы мен негізгі қасиеттері жайлы білімдерін практикада қолдану және оларды қабылдау мен қоймаға сақтау ережелерін, шығынды үнемдеу бойынша қойылатын талаптарды білу
 • Топырақтың жайын, құрамын, қасиеттерінің негізгі параметрлерін білу
 • Негізгі геодезиялық анықтауларды, әдістерді және определения, топографогеодезиялық жұмыстарды орындау принциптері мен тәсілдерін білу, геодезиялық құралдармен жұмыс істеу
 • • Құрылыс машиналарының техникалық - экономикалық және пайдалану көрсеткіштерін, жұмыс істеу принциптерін, қолданылу орнын білу және негізгі кіші механизациялық құралдар, олардың құрылыс жұмыстарының түрлеріне сәйкес қолданылу ережелерін, кіші механизациялық құралдары мен құрылыс машиналарын пайдалануда еңбекті қорғауды білу
 • • Техникалық және тарифтік норма негіздерін, жобалық – сметалық құжаттарды бекіту мен келісу, жасалу тәртібі, құрамы жайлы білімін практикада қолдану
 • • Құрылыс ұйымдарының негізгі қорлары мен айналым қаражаттары, оларды пайдалану көрсеткіштері жайлы білу
 • • Ұйымның қаржы және еңбек қорларының құрамы, оларды тиімді пайдалану көрсеткіштері жайлы білу
 • • Қазіргі жағдайдағы еңбекке ақы төлеу нысандары, баға белгілеу жайлы білу
 • Құрылыс ұйымдарының (мекемелерінің) қызметін ұйымдастыру және жоспарлау жайлы білу
 • • Бизнес- жоспар жасау
 • • Құрылыс ұйымдарын басқару негіздерін білу
 • • Маркетинг стратегиясы мен тактикасын білу
 • Құрылыс сызбаларын жасау міндеттерін шешуде нормативтік құжаттарды қолдану
 • • Құрылыс сызбаларын қолмен және компьютерлік графикамен жасау
 • • Нобайлар жасау
 • • Төзімділігін, қаттылығын және орнықтылығын есептеу
 • • Жасалынған сұлбаға сай электр жабдықтары мен электрлік құралдарды іске қосу, ауыстыру, жерге қосу
 • • Құрылыс алаңында электрлік технология және электрлік жабдықтарды қолдану бойынша оңтайлы шешімдер қабылдау
 • • Сыртқы белгілері мен таңбалары бойынша құрылыс материалдары мен бұйымдарының түрлері мен сапасын анықтау
 • • Нақты жағдайда қолдану үшін құрылыс материалдары мен бұйымдарын техникалық және экономикалық жағынан негізделген таңдау жасау

Сондай ақ осы мамандықты тәмамдаған мамандар білімдерін жоғары оқу орындарында жалғастыра алады. Мамандығы бойынша жұмысын жалғастырам деушілерге екі жолдың бірін таңдауға болады:

Өзіне қызмет ету

Мемлекеттік немесе жеке құрылыс компаниялары

«Экономикалық теория тікелей шаруашылық саясатында қолданылатын дайын ұсыныс емес. Бұл ілім, интелллектуалды құрал, ойлау техникасынан гөрі әдіс болып келеді де оны меңгеріп алуға, дұрыс қорытынды жасауға көмек береді»

Джон Мейнард Кейнс

Қазіргі таңда біздің колледжді осы мамандық бойынша бітірген түлектер республикамыздың түпкір-түпкірінде жұмыс істеуде. Кейбіріне тоқтала кетсек: