10503000 «Слесарлық іс» мамандығы негізгі орта білім (9 сынып) және орта білім (11 сынып) негізінде жүргізіледі, бұл мамандық 2017 жылдың қыркүйек айында ашылған

Бұл мамандықтың 2 біліктілігі бойынша кадрлар әзірленуде

Оқу мерзімдеріне тоқтала кетсек:

Негізгі орта білім (9 сынып) негізінде:

Орта білім (11 сынып) негізінде

Мамандық бойынша білім алушылар төмендегідей құзіреттіліктерді иеленеді (таңдаған біліктіліктеріне сәйкес):

050301 2 Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик

 • гидроскопиялық аспаптарды жөндеуді және олардың монтаж жұмыстарын; бақылаушы және өлшеуші аспаптармен тоқ күшін және кедергсін, айнымалы және тұрақты тоқ желісіндегі кернеуді өлшеуді
 • электрқозғалтқыштарды іске қосуды
 • электр жабдықтарды тексеру, оларға қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды
 • монтаждық сұлбалар бойынша электрмен жарықтандыруды, электр жетек, қосу, реттеу қондырғыларының монтаждық ережелері мен электр техникалық жабдықтарды монтаждау бойынша технологиялық карталарды пайдалану ережелерін
 • Электрлік және электронды сызбаларды ажырату;

050302 2 Электрик автослесарь

 • қызмет ететін машиналардың, механизмдер мен электр аппараттарының, әуе желілерінің құрылым белгілерін, жұмыс принципі мен техникалық сипаттамаларын
 • маталар мен бөлшектерді өңдеу тәсілдері мен әдістерін
 • электр қондырғыларының құрылысы мен атқаратын қызметтерін
 • машиналарды, механизмдарді және электр аппараттарын техникалық пайдалану кезінде зауыттық және жергілікті нұсқаулықтармен қойылатын техникалық талаптарды
 • электр жабдықтарды монтаждау тәрібін
 • электрлік параметрлерді өлшеу құралдары мен аспаптарының мақсаттары мен пайдалану ережелерін
 • материалдар мен құрал-саймандарды үнемді жұмсау және пайдалану ережелерін
 • монтаж және демонтаж жұмыстарын орындауды
 • әуе желісін, телефон желісін жермен қосуды, релелік және кабельдік желілерге қызмет көрсетуді және жөндеуді

Аягөз политехникалық колледжінде энергетикалық мамандықтарына білім алушылар келесі оқу кабинеттерімен жабдықталған:

Қазіргі таңда біздің колледжді осы мамандық бойынша бітірген түлектер республикамыздың түпкір-түпкірінде жұмыс істеуде. Кейбіріне тоқтала кетсек:
Одатханов
Мейіржан

ТОО Kaz Minerals Aktogay
LV Electrician


Аянат

ТОО KAZ Minerals Aktogay
LV Electrician

Энергетикалық мамандықтарын игерушілер кәсіптік және диплом алды тәжірибелерін келесі өндіріс орындарында өткізеді