07

10911000 «Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)»мамандығы негізгі орта білім (9 сынып) және орта білім (11 сынып) негізінде жүргізіледі, бұл мамандық 2006 жылдың қыркүйек айында ашылған.

Бұл мамандықтың 3 біліктілігі бойынша кадрлар әзірленуде

Оқу мерзімдеріне тоқтала кетсек:

Негізгі орта білім (9 сынып) негізінде:

Орта білім (11 сынып) негізінде

Мамандық бойынша білім алушылар төмендегідей құзіреттіліктерді иеленеді (таңдаған біліктіліктеріне сәйкес):

091102 2 "Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші автослесарі"

 • гидроскопиялық аспаптарды жөндеуді және олардың монтаж жұмыстарын; бақылаушы және өлшеуші аспаптармен тоқ күшін және кедергсін, айнымалы және тұрақты тоқ желісіндегі кернеуді өлшеуді
 • электрқозғалтқыштарды іске қосуды
 • электр жабдықтарды тексеру, оларға қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды
 • монтаждық сұлбалар бойынша электрмен жарықтандыруды, электр жетек, қосу, реттеу қондырғыларының монтаждық ережелері мен электр техникалық жабдықтарды монтаждау бойынша технологиялық карталарды пайдалану ережелерін
 • Электрлік және электронды сызбаларды ажырату;

091103 2 "Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері"

 • қызмет ететін машиналардың, механизмдер мен электр аппараттарының, әуе желілерінің құрылым белгілерін, жұмыс принципі мен техникалық сипаттамаларын
 • маталар мен бөлшектерді өңдеу тәсілдері мен әдістерін
 • электр қондырғыларының құрылысы мен атқаратын қызметтерін
 • машиналарды, механизмдарді және электр аппараттарын техникалық пайдалану кезінде зауыттық және жергілікті нұсқаулықтармен қойылатын техникалық талаптарды
 • электр жабдықтарды монтаждау тәрібін
 • электрлік параметрлерді өлшеу құралдары мен аспаптарының мақсаттары мен пайдалану ережелерін
 • материалдар мен құрал-саймандарды үнемді жұмсау және пайдалану ережелерін
 • монтаж және демонтаж жұмыстарын орындауды
 • әуе желісін, телефон желісін жермен қосуды, релелік және кабельдік желілерге қызмет көрсетуді және жөндеуді


091101 3 "Электр механигі"

 • Электрлік қамтамасыздандыру мен электр қондырғыларын;
 • Электр таратқыштары мен әуе желілерінің құрылғыларын
 • кабельдік жолдардың құрылғыларын
 • тарату құрылғылары мен трансформаторлы қосалқы станциялар түрлерін
 • тұрақты және айнымалы тоқтың электрқозғалтқыштарын
 • тоқ түрлендіргіштерін
 • жоғары және төмен кернеулердегі электр қондырғыларын басқару және қорғау аппараттарын
 • электр жинақтау негіздерін
 • электр қондырғыларына қызмет көрсетудің жалпы мәселелерін
 • арнайы бағыттағы электр қондырғыларын күтудідарламалармен жұмыс істей білу;
 • электрлік жабдықтарды ағымдық және күрделі жөндеу жұмыстарының түрлерін және т.б.

Аягөз политехникалық колледжінде энергетикалық мамандықтарына білім алушылар келесі оқу кабинеттерімен жабдықталған:

Қазіргі таңда біздің колледжді осы мамандық бойынша бітірген түлектер республикамыздың түпкір-түпкірінде жұмыс істеуде. Кейбіріне тоқтала кетсек:
Одатханов
Мейіржан

ТОО Kaz Minerals Aktogay
LV Electrician


Аянат

ТОО KAZ Minerals Aktogay
LV Electrician

Энергетикалық мамандықтарын игерушілер кәсіптік және диплом алды тәжірибелерін келесі өндіріс орындарында өткізеді